Około trzeciego roku życia rozpoczyna się tzw. wiek pytań.  Dzieje się to, kiedy dziecko osiąga umiejętność tworzenia zdań. Ten fascynujący okres trwa przez cały etap przedszkolny, a nawet dłużej. Psychologia wskazuje, że pytania zadawane przez dzieci stanowią początek ich samodzielnego myślenia. Należy zdawać sobie sprawę z wagi tego czasu rozwoju i nie pozostawiać dziecka bez odpowiedzi – odpowiadać, pokazywać możliwości poszukiwania odpowiedzi na nurtujące je zagadnienia.

Pytania jako przejaw samodzielnego myślenia

Pytania dziecięce są nie tylko wyrazem zwykłego zainteresowania światem, ale również oznaką rozwoju wielowymiarowego. To poprzez zadawanie pytań przez dzieci rozpoczynają proces samodzielnego myślenia, aktywnie poszukując odpowiedzi i poszerzając swoją wiedzę o świecie.

Pytania jako narzędzie poznawcze

Podczas „wieku pytań”, dzieci przyswajają informacje, zgłębiając tematy, które ich najbardziej zaciekawiły. Pytania pozwalają im aktywnie uczestniczyć w procesie poznawczym, zdobywać nową wiedzę i rozwijać umiejętność logicznego myślenia.

Rola rodziców i opiekunów

Czas, kiedy dzieci zadają mnóstwo pytań to nie tylko ważny etap w rozwoju dziecka, ale również szansa dla rodziców i opiekunów na aktywne wspieranie jego poznawczego rozwoju. Warto odpowiedzieć na pytania dziecka w sposób zrozumiały i dostosowany do jego wieku, inspirując je do dalszych poszukiwań.

Twórzmy otwarte przestrzenie dla kreatywności

Wychowanie oparte na stymulowaniu kreatywności i ciekawości świata sprzyja rozwojowi dzieci. Dawanie dzieciom możliwości, w których czują się swobodne, nieskrępowanie mogą zadawać pytania i poszukiwać odpowiedzi, stwarza zdrowe podłoże dla rozwijania ich myślenia i zdolności poznawczych.

Wiek pytań to fascynujący okres pełen odkryć i rozwoju intelektualnego. Warto dostrzec w pytaniach dziecięcych nie tylko dociekliwość, ale również siłę samodzielnego myślenia, która kształtuje ich przyszłość.

KONTAKT

e-graficy wydawnictwo

ul. Wyzwolenia 45, 44-200 Rybnik

+48 508 842 362
info@agibook.eu

Czynne: 8:00 - 15:00